Johdon assistentti ja toimistopalvelut Turku

Onko toimistolla ruuhkaa? Tarvitsetko sihteeriä arjen pyörittämiseen, tai apua vaikkapa tapahtumanjärjestämisen kanssa?

Toimiston Helmi tarjoaa johdon assistentti -apua arjen pieniin ja suuriin askareisiin Turussa ja lähialueilla. Jos tarvitset osa-aikaista sihteeriä yritykselle, yhdistykselle, järjestölle tai ihan vain omaa arkeasi helpottamaan, tarjoan assariapua kaikenlaisiin toimistotehtäviin!

Toimistopalvelut ovat räätälöitävissä asiakkaan kulloistenkin tarpeiden mukaan. Tärkeää on tietää haluttu lopputulos, jolloin pystyn toteuttamaan työni mahdollisimman hyvin.

Jätä ylimääräinen arjen järjestely minulle – kun työpöydältä poistuvat rutiiniluonteiset ja aikaa vievät työt, säästät aikaa ja energiaa muihin asioihin. Tarjoan sinulle luotettavaa palvelua monipuolisella osaamisella ja 35 vuoden kokemuksella.

Sovitaan tapaaminen ja jutellaan lisää! Ensimmäinen tapaaminen on asiakkaalle täysin ilmainen tutustumiskerta.

Ota yhteyttä

Palvelut

 • Matkajärjestelyt, lippujen ja hotellien varaus, hintavertailu, tarvittavat kuljetukset
 • Koulutusten, virkistyspäivien ym. muiden tapahtumien järjestely
 • Kokousjärjestelyt ja kokoussihteerinä toimiminen
 • Kokous- ja juhlapaikan etsiminen
 • Tarjoilujen ja ohjelman järjestäminen
 • Kutsut ja tiedotus
 • Osto- ja myyntilaskut, laskutus
 • Tositteiden järjestely, matkalaskut
 • Puhtaaksikirjoitus, sanelujen purkaminen
 • Postin jakelu ja nouto
 • Aulapalvelut, vieraiden vastaanotto, asiakaspalvelu puhelimitse
 • Kahvinkeitto, kopiointi, arkiston järjestely 
 • Messuavustaminen
 • Materiaalien kokoaminen
 • Erilaiset selvitystehtävät, tietojen etsiminen
 • Kukkakauppakäynnit, tukkukäynnit, toimistotarvikkeiden hankinta yms.
 • Asiakasrekisterin päivitys

FAQ – usein esitetyt kysymykset

K: Missä työskentelet? Tuletko toimistolle, vai teetkö työt etänä?
V: Työskentelen joko asiakkaan tiloissa tai etänä. Toimialueeni ovat Turku ja lähialueet.

K: Millä työvälineillä työskentelet? Onko tietoturvasta huolehdittu?
V: Käytössäni ovat tietokone ja puhelin. Virustorjunta työvälineissä on ajan tasalla. Opettelen tarvittaessa käyttämään myös asiakkaan omia ohjelmia.
Noudatan työssäni salassapitovelvollisuutta.

K: Missä aikataulussa työt toteutetaan?
V: Sovimme aikataulun yhdessä. Työssäni on tärkeää tietää heti alkuun, mihin mennessä tehtävä tulee olla hoidettuna.

K: Onko työskentelylle takuu?
V: Tarjoan kustannustehokasta ja riskitöntä palvelua luottamuksella ja täydellä tyytyväisyystakuulla. 

K: Olen kiinnostunut työskentelemään kanssasi, miten pääsen alkuun?
V: Ensimmäisen tapaaminen voidaan sopia esim. lounaan tai kahvien merkeissä, jolloin kartoitetaan tilanne ja sinulla on mahdollisuus kysellä Toimiston Helmestä.

Ensimmäinen tapaaminen ei velvoita mihinkään. Mielelläni tapaan uuden asiakkaan alussa henkilökohtaisesti, jotta tulemme toisillemme tutuiksi. Sen jälkeen tehtävistä on helppo sopia vaikka s-postitse.

Ota yhteyttä

Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Toimiston Helmi (Y-3116353-1)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Anna-Kaisa Jätinvuori
0400 744 233
anna-kaisa.jatinvuori@toimistonhelmi.fi

Henkilörekisterin nimi

Toimiston Helmi asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Toimiston Helmi
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
anna-kaisa.jatinvuori@toimistonhelmi.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna